Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 1-82

ZITTING 1997-1998

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel (Economie)

Vraag nr. 1276 van mevrouw Thijs d.d. 19 augustus 1998 (N.) :
CPT 11. ≠ Prijszetting in BelgiŽ.

Sinds 10 maart 1997 werd het geneesmiddel CPT 11 (camptothecine) in BelgiŽ geregistreerd onder de naam Campto ģ.

Dit product wordt gebruikt voor de behandeling van patiŽnten die lijden aan 5-FV resistente (d.w.z. de vorige behandeling op basis van 5-FV had niet het gewenste effect) metastatische colorectale kanker.

Tot nu toe maakten reeds meer dan 240 patiŽnten verspreid over 37 hospitalen gebruik hiervan door de gratis terbeschikkingstelling.

Ik wil u hierover de volgende vragen stellen :

1. Werd de prijs van Campto ģ, die volgens een Europese verordening 89/105/EEG binnen een opgelegde termijn van 90 dagen moet vastgelegd worden, reeds vastgelegd ?

2. Hoeveel bedraagt de prijs van Campto ģ ?