1-209

1-209

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 15 JULI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
DE TOESTAND IN AZIË VAN APRIL 1996 TOT MAART 1998 :