1-207

1-207

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 14 JULI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
EVALUATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN :