1-206

1-206

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 9 JULI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Nationale Delcrederedient.
  2. Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek.
  3. Amortisatiekas.
EVOCATIE :
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFTEN :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :