1-205

1-205

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 9 JULI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Bespreking) :