1-203

1-203

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 2 JULI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSVOORSTEL (Verwijzing) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :