1-202

1-202

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 2 JULI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :