1-201

1-201

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 25 JUNI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELING :
EVOCATIE :
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VERWELKOMING VAN EEN INDISCH PARLEMENTSLID :
WETSONTWERP (Bespreking) :
AMORTISATIEKAS ­ COMMISSIE VAN TOEZICHT :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
BEROEP BIJ HET ARBITRAGEHOF :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :