1-200

1-200

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 24 JUNI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van een koninklijk besluit.
  2. Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.
  3. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
  4. Ontslag en benoeming van regeringsleden.
WETSONTWERP (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :