1-195

1-195

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 JUNI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
HERZIENING VAN DE GRONDWET :