1-192

1-192

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 4 JUNI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :