1-191

1-191

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN WOENSDAG 3 JUNI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELING :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIE :
VOORSTELLEN (Indiening) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :