1-189

1-189

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 28 MEI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Economische overheidsbedrijven.
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemming) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Stemmingen) :
WETSVOORSTEL (Stemming over de inoverwegingneming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :