1-188

1-188

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 28 MEI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :