1-187

1-187

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 27 MEI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELING :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Inoverwegingneming) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :