1-186

1-186

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 14 MEI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
  3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad.
  4. Economische overheidsbedrijven.
EVOCATIES :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijzigingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VOORDRACHT VAN KANDIDATEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE : (1) en (2).
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :