1-185

1-185

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 14 MEI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :