1-184

1-184

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 7 MEI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Akkoord van Schengen.
NON-EVOCATIES :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
DE POLITIEKE TOESTAND EN DE DOOR TE VOEREN HERVORMING (Debat) :
HOF VAN CASSATIE :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :