1-183

1-183

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 7 MEI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDGD :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :