1-182

1-182

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 30 APRIL 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Economische overheidsbedrijven.
  3. Ontslag en benoeming van regeringsleden.
  4. Senator die ophoudt zitting te hebben.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijzigingen) :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :