1-181

1-181

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 30 APRIL 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
ONDERZOEK VAN GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFGLEGGING VAN EEN NIEUW LID :
BELANGENCONFLICT (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Hervatting van de bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
ONTWERP EN VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET, WETSONTWERPEN EN -VOORSTELLEN EN VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Stemmingen) :