1-178

1-178

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 2 APRIL 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
EVOCATIE :
NON-EVOCATIE :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
ONDERZOEK VAN GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING VAN EEN NIEUW LID :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Belangenconflict) :
VOORSTEL VAN GEMOTIVEERD ADVIES (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
MOTIE (Stemming) :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijzigingen) :
WENSEN VAN DE VOORZITTER :