1-177

1-177

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 31 MAART 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
ONTSLAG VAN EEN SENATOR :