1-174

1-174

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 MAART 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Raad van State.
  2. Arbitragehof.
  3. Herverdeling van de arbeid in de openbare sector.
  4. Overzending van koninklijke besluiten.
NON-EVOCATIE :
VERZOEKSCHRIFTEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Intrekking) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :