1-172

1-172

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 12 MAART 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
BELANGENCONFLICT :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTELLEN (Stemmingen) :
MOTIES (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :