1-171

1-171

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 12 MAART 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :