1-169

1-169

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 5 MAART 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
EVOCATIE :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
MOTIE (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Verdaging) :