1-167

1-167

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
NON-EVOCATIES :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Verdaging) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :