1-166

1-166

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :