1-163

1-163

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 5 FEBRUARI 1998


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Beleidsnota.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :