1-162

1-162

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 5 FEBRUARI 1998


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERP (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :