1-158

1-158

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 22 JANUARI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemming) :
MOTIE (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :