1-157

1-157

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 15 JANUARI 1998


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Wereldvrouwenconferentie in Peking 1995.
EVOCATIES :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
WETSONTWERP (Bespreking) :
RAAD VAN STATE :
DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS ­ COMMISSIE VAN TOEZICHT :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :