1-155

1-155

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Akkoord van Schengen.
  3. Assemblee van de Westeuropese Unie.
  4. Opvolgingscommissie betreffende de milieutaksen.
  5. Nationale Instelling voor Radio-actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS).
  6. Instituut voor de Nationale Rekeningen.
  7. Gebruik der talen bij het leger.
  8. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Indiening) :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
DEBAT OVER DE GEVOLGEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (Inleiding) :
PARLEMENTAIRE COMMISSIE VAN ONDERZOEK BETREFFENDE DE GEBEURTENISSEN IN RWANDA (Stemmingen) :
WETSONTWERPEN, VOORSTEL VAN RESOLUTIE EN ONTWERP VAN BIJZONDERE WET (Stemmingen) :
WENSEN :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :