1-154

1-154

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 18 DECEMBER 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
ONTWERP VAN BIJZONDERE WET (Bespreking) :