1-151

1-151

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 11 DECEMBER 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :