1-143

1-143

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 27 NOVEMBER 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
VERZOEKSCHRIFTEN :
NON-EVOCATIES :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
WETSONTWERP (Bespreking) :
GELUKWENSEN VAN DE VOORZITTER :
PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE BETREFFENDE DE GEBEURTENISSEN IN RWANDA :
ONTWERP VAN WET (Stemmingen) :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :