1-142

1-142

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 20 NOVEMBER 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
EVOCATIES :
NON-EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERP (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Geschrapt van de agenda) :
VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT (Verwijzing) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Verdaging) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :