1-139

1-139

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 13 NOVEMBER 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
ONTSLAG VAN EEN SENATOR :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VRAAG OM UITLEG (Intrekking) :
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
MOTIE VAN ORDE :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
BENOEMING VAN LEDEN EN PLAATSVERVANGENDE LEDEN VAN HET TOEZICHTSCOMITÉ VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID :
WETSONTWERP (Terugzending naar de commissie) :
MOTIE (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :