1-136

1-136

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Verdaging) :