1-50

1-50

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 13 JUNI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :