1-135

1-135

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 OKTOBER 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Parlement wallon .
  4. Commission communautaire française .
  5. Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  6. Conseil de la Communauté française .
NON-EVOCATIE :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MOTIES VAN ORDE :
REORGANISATIE VAN DE POLITIE :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSVOORSTEL (Stemming) :
VOORSTEL TOT INSTELLING VAN EEN PARLEMENTAIRE COMMISSIE VAN ONDERZOEK BETREFFENDE DE GEBEURTENISSEN IN RWANDA :
MOTIES (Stemmingen) :