1-134

1-134

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 OKTOBER 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
REORGANISATIE VAN DE POLITIE :