1-133

1-133

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 16 OKTOBER 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Europees Parlement.
  3. Vaste Commissie voor Taaltoezicht.
  4. Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
ONTWERP VAN WET (Beraadslaging) :
ONTWERP VAN WET (Stemming) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :