1-132

1-132

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 14 OKTOBER 1997


INHOUDSOPGAVE :

OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 1997-1998 :
VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BENOEMING VAN HET VAST BUREAU :
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE SENAAT :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DE HEER FRANS VAN DER ELST, MINISTER VAN STAAT :
BUREAUS VAN DE COMMISSIES :
MEDEDELINGEN :
 1. Vlaams Parlement.
 2. Resolutie aangenomen door het Waals Parlement.
 3. Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft .
 4. Arbitragehof.
 5. Akkoord van Schengen.
 6. Wereldvrouwenconferentie in Péking 1995.
 7. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
 8. Deposito- en Consignatiekas.
 9. Commissie voor de Normalisatie van de Openbare Comptabiliteit.
 10. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 11. Economische overheidsbedrijven.
 12. In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en militair materieel.