1-117

1-117

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 12 JUNI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
EVOCATIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
GEHEIME STEMMING OVER DE VOORDRACHT VAN EEN DRIETAL VAN KANDIDATEN VOOR ELK VAN DE VIER OPENSTAANDE AMBTEN VAN STAATSRAAD : (1) en (2). Uitslagen van de geheime stemmingen, (1) en (2).
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :