1-49

1-49

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 6 JUNI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Europees Parlement.
  2. Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en Assemblée van de Westeuropese Unie.
  3. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
MONDELINGE VRAGEN :
WETSVOORSTEL (Verwijzing) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Intrekking) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :