1-48

1-48

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 6 JUNI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERP (Evocatieprocedure) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :