1-123

1-123

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 26 JUNI 1997


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.
WETSVOORSTEL (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :
HULDE AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DE HEER ROBERT HENRION, MINISTER VAN STAAT :
WETSVOORSTEL (Inoverwegingneming) :
MONDELINGE VRAGEN (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
GEHEIME STEMMING OVER DE BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN HET TOEZICHTSCOMITÉ VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID :
PARLEMENTAIRE COMMISSIE VAN ONDERZOEK BETREFFENDE DE GEBEURTENISSEN IN RWANDA :
BENOEMING VAN EEN PLAATSVERVANGEND LID (F.) VAN HET WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTEL (Stemmingen) :
STEMMING OVER DE AANBEVELINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTING IN BELGIË VAN EEN CENTRUM VOOR VERDWENEN KINDEREN :
STEMMING OVER DE MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER DESMEDT AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE, GESTELD OP 19 JUNI 1997 :