1-122

1-122

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 26 JUNI 1997


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERP (Bespreking) :
WETSVOORSTEL (Bespreking) :